EU Commission Bee Health Press Release

Dear Colleagues

Interesting news from the EU commision today. Bee health is important, read more in the attachment. PDF Download.

Med venlig hilsen / Regards

Per Kryger
Seniorforsker / Senior scientist


AARHUS UNIVERSITET / UNIVERSITY OF AARHUS
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet / Faculty of Agricultural Sciences
Forskningscenter Flakkebjerg / Research Centre Flakkebjerg
Plantebeskyttelse og Skadedyr / Dept. of Integrated Pest Management
Forsøgsvej 1
DK-4200 Slagelse