Leonora Adamchuk

Back to list
 
InstitutionNational University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
 
Postal addressHeroyiv Oborony st., 15
Kyiv
03041
Ukraine
 
Office phone+380976906588
Mobile phone+380976906588
E-mailleonora.adamchuk@gmail.com
Alternative e-mailconference.pollen@gmail.com
 
 
 
Research interestsproduction and processing of bee products
 ethology of honeybees
 definition of quality and safety of bee products
 beebread
 relationships and processes in the chain: pollen – bee pollen – beebread
 
Publications1. АДАМЧУК Л.О., БРОВАРСЬКИЙ В.Д., ГОЛОВЕЦЬКИЙ І.І., ЛОСЄВ О.М. Бджолине обніжжя, виробництво та зберігання / Монографія. – ФОП І. С. Майданченко – 2009. – 79 с. – ISBN 978-80-552-1073-5
2. АДАМЧУК Л.О., БРОВАРСЬКИЙ В.Д. Вплив факторів на пилкозбиральну роботу бджіл / Пасічник, 2009 – Вип. 5(62) – С.9.
3. АДАМЧУК Л.О., БРОВАРСЬКИЙ В.Д., ЯН БРИНЗА Вплив різноманітних факторів на пилкозбиральну роботу бджіл / Матеріали ХVІІ Міжнародного конгресу Федерації бджільницьких організацій країн Центральної та Східної Європи– Апіславія – 2009. – 78-80 с.
4. BROVARSKYI V, BRINDZA J (ADAMCHUK L. a ďalšie) Včeli obnôžkový peľ / Monografie. – FOP I. S. Maidachenko – 2010. – 299 s. – ISBN 978-966-8302-31-2
5. АДАМЧУК Л.О., БРОВАРСЬКИЙ В.Д. Класифікація пилкових зерен за морфологічними ознаками / Біоресурси і природокористування, 2011. - Т. 3. – № 1–2. – С. 101–104.
6. АДАМЧУК Л.О., БРИНЗА ЯН, БРОВАРСЬКИЙ В.Д. Вплив морфологічних ознак тіла бджоли (Аpis mellifera) на формування бджолиного обніжжя / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – 2011. – Вип. 8(48). – С. 191–193.
7. АДАМЧУК Л.О. Етологія бджіл-пилкозбиральниць на різних типах суцвіть / Збірник наукових праць. Серія: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 21. – С. 3–5.
8. АДАМЧУК Л.О. Класифікаційні ознаки бджолиного обніжжя / Тваринництво України, 2013. – №. 5. – С. 16–21.
9. АДАМЧУК Л. О. Етологія бджіл-пилкозбиральниць на різних типах суцвіть / Збірник наукових праць. Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – 2013. – С. 100–101.
10. ADAMCHUK L. Rationale and development of pollen classifier / Beyond the hive: beekeeping and global challenges: oral presentation abstracts and poster list XXXXIII International Apicultural Congress Apimondia. – 2013. – Р. 245–246.
11. АДАМЧУК Л.А. Сформированность – показатель качества обножки / Пчеловодство, Россия, 2013 – № 6. – С. 56-57.
12. АДАМЧУК Л.О. Ефективність оцінювання меду органолептичним методом / Біоресурси і природокористування, 2014. - Т. 6, № 3–4. – С. 112–117.
13. АДАМЧУК Л.О., Крюкова Л. Василь Соломка: «Нумо хлопці до бджолиного рою! Давайте міняти ситуацію і піднімати національного виробника!» / Пропозиція, 2014. - №2. – С. 2–5.
14. АДАМЧУК Л.О. Перспективи селекції бджіл для промислового виробництва перги / Зб. наук. праць Міжн. наук-практ. конференції «теоретичні та інноваційні розробки з генетики, розведення та біотехнології відтворення тварин. – 2014. – С. 36–41.
15. АДАМЧУК Л.О. Характеристика соняшникового меду різних регіонів України / Продовольча індустрія, 2014. - №6. – С. 34–39.
16. АДАМЧУК Л., БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ Т., ГЕНГАЛО Н., МИХАЛЬСЬКА О. Оцінка якості меду за діастазним числом / Тези доповідей - ІІІ Міжнародної науково-практичної конференцiї «Актуальнi проблеми наук про життя та природокористування» НУБіП України, Київ, 28–31 жовтня 2015 р. – С. 281.
17. АДАМЧУК Л., БРОВАРСЬКИЙ В., БРІНДЗА Я., ВЕЛИЧКО С., КОЛЕСНИК А. Нове у технології одержання перги / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський досвід для України», 17–18 листоп. 2015 р. – Житомир: ЖНАЕУ, 2015. – С. 280–286.
18. АДАМЧУК Л., БРІНДЗА Я., МИХАЛЬСЬКА О. Актуальні проблеми у галузі бджільництва / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський досвід для України» , 17–18 листоп. 2015 р. – Житомир: ЖНАЕУ, 2015. – С.340–343
19. АДАМЧУК Л., Броварський В., Бріндза Я. Мінеральні речовини перги / ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Молоді вчені у вирішені актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини». – Львів, 2015 – Біологія тварин, 2015. – т. 17. – № 4 – С.164.
20. АДАМЧУК Л., БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ Т. Взаємозв’язок селекційних ознак з пилковою продуктивністю бджіл / ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Молоді вчені у вирішені актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини» – Львів, 2015 – Біологія тварин, 2015. – т. 17. – № 4 – С.159.
21. АДАМЧУК Л.О., БРОВАРСЬКИЙ В.Д., БРІНДЗА ЯН, ВЕЛИЧКО С.М., КОЛЕСНИК А.Й. Промислова технологія одержання перги (Методичні рекомендації) / Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2015. – 27 с.
22. EVA IVANIŠOVÁ, MIROSLAVA KAČÁNIOVÁ, HELENA FRANČÁKOVÁ, JANA PETROVÁ, JANA HUTKOVÁ, VALERYII BROVARSKYI, LEONORA ADAMCHUK, SERHII VELYCHKO, ZUZANA SCHUBERTOVÁ, JANETTE MUSILOVÁ Bee bread – perspective source of bioactive compounds for future / Potravinarstvo (Scientific Journal for Food Industry). ISSN 1337-0960 2015.
23. LEONORA ADAMCHUK Особливості форми і топографії нектарників медоносних рослин України / Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life guality, Nitra. – 2015. – Ч.1. – С. 18-23.
24. АДАМЧУК Л., BRINDZA J., БЕЛОЦЕРКОВЕЦ Т. Идентификация ботанического состава перги по пыльце медоносных растений / Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice: [în vol.] / Univ. Agrară de Stat din Moldova; red.-şef: Gh. Cimpoieş. – Chişinău: UASM, 2015 – . – ISBN 978-9975-64-125-8.
25. АДАМЧУК Л.О., БРОВАРСЬКИЙ В.Д., БРІНДЗА Я. Мінеральні речовини перги / Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин НААН (сільськогосподарські та ветеринарні науки), 2015 р.
26. АДАМЧУК Л.О., БРОВАРСЬКИЙ В.Д., БРІНДЗА Я., МИХАЛЬСЬКА О.М. Ботанічний та біохімічний склад бджолиної перги одержаної в умовах Лісостепу України / Зб. наук. праць ЖНАУ. – Житомир, 2015. – № 2(52). – С.280–287.

27. АДАМЧУК Л.О., БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ Т.І. Ферментативна активність меду – ознака якості та натуральності / Біоресурси і природокористування. – 2015 – Т. 7. – № 1-2. – С. 110-114.
28. АДАМЧУК Л.О., БРІНДЗА Я., БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ Т.І. Дослідження перги різного ботанічного походження / Науковий вісник НУБіП України. Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» – К., 2015. – Вип. 223. – С. 46–51.
29. АДАМЧУК Л.О., БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ Т.І., ГЕНГАЛО Н.О., МИХАЛЬСЬКА О.М. Оцінювання меду за показниками якості відповідно до чинних нормативів / Науковий вісник НУБіП України Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» – К., 2015. – Вип. 223. – С. 52–57.
30. БРИНДЗА Я., БРОВАРСКИЙ В., АДАМЧУК Л., ГАШПАРОВСКИ Й., ГРИГОРЬЕВА О. Сады для улучшения питания, здоровья, качества жизни и сохранения агробиоразнообразия / Науковий вісник НУБіП України. Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» – К., 2015. – Вип. 223. – С. 65–74.
31. АДАМЧУК Л.О., ТУРИНСЬКИЙ В.М. Важливі питання розвитку галузі бджільництва / Науковий вісник НУБіП України. Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» – К., 2015. – Вип. 223. – С. 190–195.
32. АДАМЧУК Л.О., БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ Т.І. Медопродуктивність фацелії“ пижмолистої залежно від способу сівби / Тваринництво України, 2015, – №5 – С.10–14.