Maria Michalczyk

Back to list
 
InstitutionUniversity of Warmia and Mazury in Olsztyn
Faculty of Veterinary Medicine
Department of Parasitology and Invasive Disease
 
Postal addressOczapowskiego
 13
Olsztyn
10-718
Poland
 
Office phone+48 89 523 35 77
E-mailmaria.michalczyk@uwm.edu.pl
 
Job /  professional statusResearcher
 
Preferred COLOSS theme(s)   Pests & Pathogens
COLOSS Project(s)   Monitoring
COLOSS Taskforce(s)   Varroa control
 
Research interestsNosema spp.
 Varroa destructor
 pathogens of wild bees
 
Publications1. Michalczyk M., Sokół R., Szczerba-Turek A., Bancerz-Kisiel A. 2011. A comparison of The effectiveness of The microscopic method and the multiplex PCR method in identifying and discriminanting the species of Nosema spp. Spores in worker bees (Apis mellifera) from winter hive debris. Polish Journal of Veterinary Sciences 14. (3) 385-391.
2. Sokół R., Michalczyk M. 2012. Detection of Nosema spp.in worker bees of different ages during the flow season. Journal of Apicultural, 56 (2) 2299-4831.
3. Michalczyk M., Sokół R., Szczerba-Turek A. 2013. Phylogenetic analysis of Nosema apis and Nosema ceranae small subunit 16S rRNA in Honey bees (Apis mellifera) from north-eastern Poland. Medycyna Weterynaryjna 69 (12) 733-735.
4. Michalczyk M., Sokół R. 2014. Nosemosis in honey bees. Polish Journal of Natural Sciences. 29 (1) 91-99.
5. Romaniuk K., Michalczyk M. 2008. Wpływ inwazji Varroa destructor na wielkość i skład osypu zimowego. Pszczelarstwo nr 8, 8.
6. Romaniuk K., Michalczyk M. 2009. Ocena zimowania rodzin pszczelich zarażonych Varroa destructor. Pszczelarstwo nr 2, 3-4.
7. Romaniuk K., Sokół R., Michalczyk M. 2009. Porównanie kilku metod zwalczania warrozy. Pszczelarstwo nr 11, 4.
8. Romaniuk K., Michalczyk M. 2010. Wpływ inwazji Nosema apis na wielkość osypu zimowego. Pszczelarstwo nr 6, 8.

Conference

9. Sokół R., Michalczyk M. 2010. Współczesne zagrożenia dla pszczół miodnych Apis meliffera. Biuletyn DDD 3/2010 (62), 15-16.Sokół R., Michalczyk M. 2009. Ocena inwazji Varroa destructor u pszczół leczonych Biowarem. XLVI Naukowa Konferencja Pszczelarska Mat. Konf. Puławy 10-11 03. 2009r., 54-55.
10. Sokół R., Michalczyk M., Raś-Noryńska M., Szkamelski A. 2009. Ocena osypów zimowych w wielkotowarowej pasiece. Konferencja naukowa pt. „Nauka w praktyce – produkcja zwierzęca w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich”. Mat. Konf. Ciechanowiec 15-16 10. 2009r., 27.
11. Michalczyk M., Sokół R. 2011. Ocena ograniczenia infekcji Nosema spp. w rodzinach pszczelich z użyciem metody hemocytometrycznej. XLVIII Naukowa Konferencja Pszczelarska. 5-7 kwietnia 2011. 71-72.
12. Michalczyk M., Sokół R. 2011. Multiplex PCR w wykrywaniu i różnicowaniu sporowców Nosema spp. u pszczół robotnic (Apis mellifera) z osypu zimowego. XLVIII Naukowa Konferencja Pszczelarska. 5-7 kwietnia 2011. 70-71.
13. Michalczyk M., Sokół R., Niczyj P.2012. Wykrywanie spor Nosema spp. u robotnic i w ich pokarmie. XIV PTNW, Wrocław, 13-15 09. 2012, Mat. Konf. 665.
14. Michalczyk M., Sokół R. 2012. Analiza filogenetyczna sporowców z rodzaju Nosema spp. u robotnic (Apis mellifera) z pasiek północno-wschodniej Polski. Mat. Konf. Puławy 50 Naukowa Konferencja Pszczelarska 13-14. 03. 2012 r. 46-47.
15. Michalczyk M., Sokół R. 2013. Multiplex PCR w wykrywaniu zakażenia Nosema spp. u robotnic z osypu zimowego pszczół. Mat. Konf. Puławy. 50 Naukowa Konferencja Pszczelarska 16-18 04. 2013 r. 66-67.
16. Sokół R., Michalczyk M. 2013. Ocena preparatu ApiX do zwalczania nosemozy pszczół w zależności od terminu i sposobu aplikacji. Mat. Konf. Puławy50 Naukowa Konferencja Pszczelarska 16-18 04. 2013 r. 64-65.
17. Sokół R., Michalczyk M., Niczyj P., Gałęcki R.2014. Wpływ dawki i sposobu podawania Isoprivetu na robotnice pszczoły miodnej (Apis mellifera). Mat. Konf. Szczyrk 51 Naukowa Konferencja Pszczelarska 11-13. 03. 2014 r29-30.
18. Sokół R., Michalczyk M. 2014. Mikrosporidia nie tylko u pszczół – fakty I mity. Mat. Konf. Stróże Pomóżmy pszczołom- pszczoły pomogą nam. XXIII Biesiada u Bartnika 5-6 lipca 2014, 15-18.
19. Michalczyk M. Sokół R., Koziarek S., Gałęcki R. 2015. Występowanie Nosema spp. u robotnic oraz w produktach pszczelich w sezonie pasiecznym. Mat. Konf. Puławy. 52 Naukowa Konferencja Pszczelarska 11-12 03. 2015 r. 55.
21. Sokół R., Michalczyk M. 2015. Nosemoza praktycznie. XXIV Biesiada u Bartnika, ”Pomóżmy pszczołom – Pszczoły pomogą nam”. Stróże. 4-5 lipca 2015. Str. 60-62.