Mira Jenko Rogelj

Back to list
 
InstitutionUniversity of Ljubljana
Veterinary Faculty
National Veterinary Institut

 
Postal addressKranjska cesta 16
Naklo
Gorenjska
4202 Naklo
Slovenia
 
Office phone++386 4 2770 620
Mobile phone++386 4 1645 769
Fax++386 4 2770 618
E-mailmira.jenkorogelj@vf.uni-lj.si
Alternative e-mailmira.jenkorogelj@gmail.com
Webwww.vf.uni-lj.si
 
Job /  professional statusExtension Specialist
 
Preferred COLOSS theme(s)   Pests & Pathogens
COLOSS Project(s)   Beekeeping
COLOSS Taskforce(s)   Varroa control
 
Research interestsprevention and treatment of honey bee diseases
 clinical diagnostics with laboratory tests
 nutrition for honey bee
 to improve immunity sistem of bees
 to reduce stress factors on bees
 
PublicationsMag. MIRA JENKO Rogelj [11236]
Osebna bibliografija za obdobje 1990-2015

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.04 Strokovni članek
1. JENKO-ROGELJ, Mira. Griža - vzrok zimskih izgub čebeljih družin. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, feb. 2013, letn. 115, št. 2, str. 54. [COBISS.SI-ID 3639930]

2. PISLAK, Metka, JENČIČ, Vlasta, JURIĆ, Alenka, PLANINC, Ivo, MATAVŽ, Lidija, SKERBIŠ, Suzana, LEŠNIK, Vida, VRANIČAR NOVAK, Anita, JENKO-ROGELJ, Mira, ŠKOF, Martina. Ocena zdravstvenega stanja čebel pred zazimljenjem. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, 2011, letn. 113, št. 1, str. 7-8. [COBISS.SI-ID 3645306]

3. ZDOVC, Irena, PIRŠ, Tina, JENKO-ROGELJ, Mira. Paenibacillus larvae subsp. larvae, povzročitelj hude gnilobe čebelje zalege = Paenibacillus larvae subsp. larvae, the causing agent of american foulbrood. Veterinarske novice, ISSN 0351-5842. [Tiskana izd.], 2005, letn. 31, št. 11/12, str. 317-322. [COBISS.SI-ID 2469498]

4. JENKO-ROGELJ, Mira, MATAVŽ, Jože. Program zatiranja varoe. Sodobno kmetijstvo, ISSN 0350-1655, 2000, let. 33, št. 3, str. 128-131. [COBISS.SI-ID 786810]


1.05 Poljudni članek
5. JENKO-ROGELJ, Mira. Veterinarski nasveti za januar. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, 2012, letn. 114, št. 1, str. 18-19. [COBISS.SI-ID 3640186]

6. JENKO-ROGELJ, Mira. Skrb za dologoživost kranjske čebele. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, 2012, letn. 114, št. 12, str. 397-398. [COBISS.SI-ID 3609210]

7. JENKO-ROGELJ, Mira. Veterinarski nasveti za marec. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, 2010, letn. 112, št. 3, str. 88-89. [COBISS.SI-ID 3168890]

8. JENKO-ROGELJ, Mira. Veterinarski nasveti za oktober. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, 2010, letn. 112, št. 10, str. 313. [COBISS.SI-ID 3640698]

9. SKERBIŠ, Suzana, JENKO-ROGELJ, Mira. Veterinarski nasveti za januar. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, 2009, letn. 111, št. 1, str. 18. [COBISS.SI-ID 3640954]

10. JENKO-ROGELJ, Mira. Veterinarski nasveti za januar. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, 2007, letn. 109, št. 1, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 2726010]

11. JENKO-ROGELJ, Mira. Veterinarski nasveti za julij in avgust. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, 2007, letn. 109, št. 7/8, str. 235-236. [COBISS.SI-ID 3643514]

12. JENKO-ROGELJ, Mira. Mejne vrednosti ostankov kemičnih sredstev v medu : prispevek na drugem srečanju preglednikov za med. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, 2003, letn. 105, št. 3, str. 76-78. [COBISS.SI-ID 1622906]

13. JENKO-ROGELJ, Mira. Veterinarski nasveti za junij. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, 2002, letn. 104, št. 6, str. 176-177. [COBISS.SI-ID 1411194]

14. JENKO-ROGELJ, Mira. Veterinarski nasveti v oktobru. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, 2002, letn. 104, št. 10, str. 264. [COBISS.SI-ID 1505914]

15. JENKO-ROGELJ, Mira. Veterinarski nasveti za september. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, 2001, letn. 103, št. 9, str. 259-260. [COBISS.SI-ID 1204602]

16. JENKO-ROGELJ, Mira. Stanje kužnih bolezni čebel v Sloveniji-maj 2000. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, 2000, let. 102, št. 6, str. 171-172. [COBISS.SI-ID 867962]


1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
17. GREGORC, Aleš, JENKO-ROGELJ, Mira. Bee research, teaching and extension programs for Slovenian beekeepers. V: Proceedings. Apimondia '99. Vancouver: APIMONDIA, 1999, str. 179-181. [COBISS.SI-ID 675962]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
18. GREGORC, Aleš, JELENC, Janez, JENKO-ROGELJ, Mira. Veterinarska svetovalna služba v čebelarstvu. V: AMON, Marko (ur.). Veterina v pospeševanju zdravja živali in proizvodnje zdrave hrane. Postojna: Slovenska veterinarska zveza, 1994, str. 197-203. [COBISS.SI-ID 156026]


1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
19. JENKO-ROGELJ, Mira, ŠNAJDER, Jože, BITENC, Janez. Rezultati in izkušnje zatiranja varoe z mravljinčno kislino in hlapilnikom, ki ni občutljiv na temperaturo. V: MIHELIČ, Janez (ur.). Zbornik predavanj XXVI. državnega čebelarskega seminarja, Celje 2003. Lukovica: Čebelarska zveza Slovenije, 2003, str. 34-37. [COBISS.SI-ID 1614458]

20. ŠNAJDER, Jože, GREGORC, Aleš, JENKO-ROGELJ, Mira. Sonaravno zatiranje varoe v slovenskem čebelarstvu. V: MIHELIČ, Janez (ur.). Zbornik predavanj XXVI. državnega čebelarskega seminarja, Celje 2003. Lukovica: Čebelarska zveza Slovenije, 2003, str. 38-41. [COBISS.SI-ID 1613946]

21. JENKO-ROGELJ, Mira. Dejavnost veterinarskega zavoda Slovenije na področju čebelarstva. V: MIHELIČ, Janez (ur.), BOŽIČ, Janko (ur.). Zbornik predavanj XXII. državnega čebelarskega seminarja, Celje 1999. Ljubljana: Čebelarska zveza Slovenije, 1999, str. 11-17. [COBISS.SI-ID 516218]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
22. JURIĆ, Alenka, VRANIČAR NOVAK, Anita, SKERBIŠ, Suzana, JENKO-ROGELJ, Mira. Huda gniloba čebelje zalege na območju VF NVI Celje, Novo mesto in Nova Gorica, Sežana od leta 2009 do leta 2014. V: MAJDIČ, Gregor (ur.). 5. slovenski veterinarski kongres 2014 = 5th Slovenian Veterinary Congress 2014, Portorož, 14.-15. November 2014, (Slovenian veterinary research, ISSN 1580-4003, 2014, suppl. 16). Ljubljana: Veterinarska fakulteta, 2014, str. 120-121. [COBISS.SI-ID 3916410]

23. GREGORC, Aleš, JENKO-ROGELJ, Mira. Hygiene in beekeeping and occurrence of honeybee diseases. V: "Environmental protection and animal welfare". Postojna: Slovenian veterinary association, Department for environmental hygiene, 1999, str. 21. [COBISS.SI-ID 708474]

24. ZEBA, L., JENKO-ROGELJ, Mira, GREGORC, Aleš, SULIMANOVIĆ, Duro. Imortance of nosema disease for the present beekeeping. V: Programme and abstracts. Recent research on bee pathology. Gent: Apimondia, 1990, str. A 9. [COBISS.SI-ID 1622394]


1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
25. JENKO-ROGELJ, Mira. Ohranitev kranjske čebele = The preservation of the Carniolan bee. V: GNILŠAK, Ida (ur.). Kranjska čebela = The Carniolan bee : tradicija in dediščina v sodobnem čebelarstvu na Slovenskem = tradition and heritage in modern beekeeping in Slovenia : zbornik Čebelarskega muzeja. Radovljica: Muzeji radovljiške občine, 2003, str. 59-73, ilustr. [COBISS.SI-ID 3641466]


1.25 Drugi sestavni deli
26. JENKO-ROGELJ, Mira. Veterinarski nasveti za junij - "vampirske" varoje že na pohodu. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, 2014, letn. 116, št. 6, str. 214. [COBISS.SI-ID 3825786]

27. JENKO-ROGELJ, Mira. Veterinarski nasveti za januar. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, 2011, letn. 113, št. 1, str. 20. [COBISS.SI-ID 3640442]

28. JENKO-ROGELJ, Mira. Veterinarski nasveti za april. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, 2001, letn. 103, št. 4, str.115-116. [COBISS.SI-ID 1090426]

29. JENKO-ROGELJ, Mira. Veterinarski nasveti za junij. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, 2001, letn. 103, št. 6, str. 186-187. [COBISS.SI-ID 1152634]

30. JENKO-ROGELJ, Mira. Veterinarski nasveti za januar. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, 2000, letn. 102, št. 1, str. 5-7. [COBISS.SI-ID 739194]

31. JENKO-ROGELJ, Mira. Veterinarski nasveti v novembru. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, 2000, letn. 102, št. 11, str. 305-307. [COBISS.SI-ID 959866]

32. JENKO-ROGELJ, Mira. Republiško posvetovanje o zdravstvenem varstvu čebel. Veterinarske novice, ISSN 0351-5842. [Tiskana izd.], 1993, letn. 19, št. 3, str. 81-82. [COBISS.SI-ID 2115706]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.02 Strokovna monografija
33. JENKO-ROGELJ, Mira, POKLUKAR, Janez, MEGLIČ, Milan, ZIDARIČ, Zoran, SLANIČ, Marjan, MIHELIČ, Janez. Čebelarski priročnik Čebelarske zveze Slovenije. Lukovica: Čebelarska zveza Slovenije, 2002. 224 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 121187584]


2.09 Magistrsko delo
34. JENKO-ROGELJ, Mira. Pripremanje primarnih kultura stanice kranjske pčele medarice (Apis mellifera carnica Pollmann, 1879) : magistarska rasprava. Zagreb: [samozal. M. Jenko-Rogelj], 1992. 59 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 777338]


2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav
35. JENČIČ, Vlasta, JURIĆ, Alenka, JENKO-ROGELJ, Mira, MATAVŽ, Lidija, LEŠNIK, Vida, PLANINC, Ivo, VRANIČAR NOVAK, Anita, ŽAGAR, Martina, SKERBIŠ, Suzana, KAPELJ, Jana. Program nadzora nad varozo : poročilo: Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014-2016 (Uradni list RS, št. 6/14), po pogodbi št. 2330-14-000146 za obdobje od podpisa 23. maja do 20. avgusta 2014, ki jo je sklenilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenijeza kmetijske trge in razvoj podeželja ter UL, Veterinarska fakulteta : poročilo se nanaša na opravljeno delo "Nadzor nad varozo", (Program ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji, 2014-2016). Ljubljana: Nacionalni veterinarski inštitut, Veterinarska fakulteta UL, 2014. 20 str., tabele, graf. prikazi, slike. [COBISS.SI-ID 3901050]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik
36. HOČEVAR, Janez (urednik), GERKŠIČ, Milena (urednik), VERBIČ, Marko (urednik), JENKO-ROGELJ, Mira (urednik). Čebelarska kronika : Cerklje na Gorenjskem in okoliški kraji pod Kamniškimi Alpami : v počastitev 80-letnice Čebelarskega društva Cerklje in v spomin na Čebelarski družini Velesovo ter Zalog. 1. izd. Cerklje na Gorenjskem: Čebelarsko društvo, 2000. 100 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024056399]

37. JENKO-ROGELJ, Mira (urednik), MATAVŽ, Jože (urednik). Higienska pridelava čebeljih pridelkov : zbornik referatov. Ljubljana: Veterinarski zavod Slovenije; odd. za zdravstveno varstvo čebel, 1999. 25 str. [COBISS.SI-ID 1024183375]


Avtor dodatnega besedila
38. RIHAR, Jože. Varoza čebel, (Strokovna zbirka Čebelarstvo). 4., dopolnjena izd. Ljubljana: Pansan, 1999. 135 str., ilustr. ISBN 961-90693-0-7. [COBISS.SI-ID 97786112]


Fotograf
39. JENKO-ROGELJ, Mira. Ohranitev kranjske čebele = The preservation of the Carniolan bee. V: GNILŠAK, Ida (ur.). Kranjska čebela = The Carniolan bee : tradicija in dediščina v sodobnem čebelarstvu na Slovenskem = tradition and heritage in modern beekeeping in Slovenia : zbornik Čebelarskega muzeja. Radovljica: Muzeji radovljiške občine, 2003, str. 59-73, ilustr. [COBISS.SI-ID 3641466]

NERAZPOREJENO

40. BRAJKOVIĆ, Miloje, JENKO-ROGELJ, Mira, MAJDIČ, Viktor, MIHELIČ, Janez, SENEGAČNIK, Edo, SENEGAČNIK, Jurij. Dictionary of beekeeping terms : [with allied scientific terms]. Volume 10, English-Croatian-Albanian-Slovenian-Serbian-Macedonian : giving translations from and into : with Latin index. Bucharest: APIMONDIA Publishing House, 2003. 287 str. ISBN 973-605-039-4. [COBISS.SI-ID 1514856]

41. JENKO-ROGELJ, Mira. Ocena nove knjige prof. dr. Jožeta Riharja Varoza čebel. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, 1. maj 1999, letn. 101, št. 5, str. 150-151. [COBISS.SI-ID 114869248]

42. JENKO-ROGELJ, Mira. Priprava primarne celične kulture srednjega črevesa kranjske medonosne čebele (Apis mellifera carnica Pollmann, 1879). V: Prvi slovenski veterinarski kongres, Portorož, 18.-20. november 1993CESTNIK, Vojteh. Zbornik = Proceedings. Ljubljana: Slovenska veterinarska zveza: = Slovenian Veterinary Association, 1993, str. 513-520. [COBISS.SI-ID 75484672]

43. JENKO-ROGELJ, Mira. Pogostnost pojava poapnele zalege in njeno zatiranje. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, 93, št. 5 (1991), str. 137-139. [COBISS.SI-ID 56636672]

44. JENKO-ROGELJ, Mira, ZEBA, Ljerka, KOVAČEVIĆ, Alan, KUSAK, Josip, SULIMANOVIĆ, Đuro. Pomen dezinfekcije pri preprečevanju čebeljih bolezni. Veterinarske novice, ISSN 0351-5842. [Tiskana izd.], 17, št.1 (1991), str.22-25. [COBISS.SI-ID 23804416]Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 17. 2. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 17. 2. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 17. 2. 2015