Volodymyr Torak

Back to list
 
Institution Yuriy Fedkovych Chernivtsi University
 
Postal address2 Kotsjubynskyi Str.
Chernivtsi
Chernivtsi
58012
Ukraine
 
Office phone+380-372-584842,
E-mailv.torak63@gmail.com
 
 
Preferred COLOSS theme(s)   Environment,Diversity & Conservation
 
Research interestsbeekeeping